Последние события
В личный кабинет
Всего актеров: 40

Ито Широ / Ito Shiro / 伊東四朗

Yanase Gouzou Yanase Gouzou

Ли Чизуру / Lee Chizuru / 李千鶴 (り ちづる)

Iguchi Masako (ep.1) Iguchi Masako (ep.1)

Манда Хисако / Manda Hisako / 萬田久子

Yashiro Hisako (ep.1) Yashiro Hisako (ep.1)

Мацуда Ами / Matsuda Ami / 松田亜美

Yashiro Misuzu (ep.1) Yashiro Misuzu (ep.1)

Сато Хитоми / Sato Hitomi / 佐藤仁美

Yashiro Saori (ep.1) Yashiro Saori (ep.1)

Окунуки Каору / Okunuki Kaoru / 奥貫薫

Sasaki Hitomi (ep.2) Sasaki Hitomi (ep.2)

Ока Мицуко / Oka Mitsuko / 丘みつ子

Kazuyo Itakura (ep.3) Kazuyo Itakura (ep.3)

Машима Хидеказу / Mashima Hidekazu / 眞島秀和

Keiichi Hisashima (ep.5) Keiichi Hisashima (ep.5)

Окада Ёшинори / Okada Yoshinori / 岡田義徳

Shinji Samesan (ep.6) Shinji Samesan (ep.6)

Бесшо Тецуя / Bessho Tetsuya / 別所哲也

Takashi Sakuma (ep.7) Takashi Sakuma (ep.7)

Иший Масанори / Ishii Masanori / 石井正則

Koichi Tajima (ep.8) Koichi Tajima (ep.8)
Случайная дорама
НаверхНаверх
закрыть