Последние события
В личный кабинет
Всего актеров: 30

/ Тен Hсин / Tian Xin / 天心 / Tien Hsin (Tian Xin)

Shen Yi Zhen 沈宜臻 Shen Yi Zhen 沈宜臻

/ Li Ming Shun / Christopher Lee / 李名顺 / Li Ming Shun

Li Shao Wen 李紹文 Li Shao Wen 李紹文

/ Цю Кай Вэй / Darren Qiu / 邱凱偉 / Qiu Kai Wei

Zhou Shang En 周尚恩 Zhou Shang En 周尚恩

/ Чжу Дэ Ган / Zhu De Gang / 朱德剛 / Zhu De Gang

Li Yun Yan 李雲硯 Li Yun Yan 李雲硯

/ Сяо Сянь / Kelly Huang / 小嫻 / Xiao Xian

Xu Yi Qian 徐以倩 Xu Yi Qian 徐以倩

Линь И Синь / Lin Yi Xin / Shara Lin / 林逸欣

Han Xiang Qi 韓湘琪 Han Xiang Qi 韓湘琪

Се Луцы / Xie Lucia / 謝語恩

Zhou Yu Wen 周育玟 Zhou Yu Wen 周育玟

Монг Синди / Mong Cindy / 孟庭麗

Huang Qiong Mei Huang Qiong Mei

Монг Синди / Mong Cindy / 孟庭麗

Huang Qiong Mei 黃瓊美 Huang Qiong Mei 黃瓊美

Ву Цзя Шань / Wu Jia Shan / 吳佳珊

Mrs. Wu 吳媽媽 Mrs. Wu 吳媽媽
Si Man Ning as Li Zhuang Qiu Yu 李莊秋玉
Si Man Ning as Li Zhuang Qiu Yu 李莊秋玉
Cao Jing Jun (曹景俊) as Xiao Jiang 小江
Cao Jing Jun (曹景俊) as Xiao Jiang 小江
Ji Rui Teng (紀睿騰) as Mark
Ji Rui Teng (紀睿騰) as Mark
Chen Yi Rui (陳翊睿) as Architectural employee
Chen Yi Rui (陳翊睿) as Architectural employee
Zheng Jia Sheng (鄭嘉盛) as Architectural employee
Zheng Jia Sheng (鄭嘉盛) as Architectural employee
Yan Jia Wei (嚴家衛) as Architectural employee
Yan Jia Wei (嚴家衛) as Architectural employee
Jin Mei Man (金美滿) as Chen Sao 陳嫂
Jin Mei Man (金美滿) as Chen Sao 陳嫂
Chen Hong Yu (陳泓宇) as Frank
Chen Hong Yu (陳泓宇) as Frank
Yao Kun Jun (姚坤君) as Zhong Yu Hua 鍾玉華
Yao Kun Jun (姚坤君) as Zhong Yu Hua 鍾玉華
Gao Yu Zhen (高宇蓁) as Yun Fang 雲芳
Gao Yu Zhen (高宇蓁) as Yun Fang 雲芳
НаверхНаверх
закрыть