Авторизация

Емото Акира / Emoto Akira / 柄本明

Профессия: Актер
Место рождения: Япония / Japan / 日本Tokyo  Japan  
Дата рождения: 03 Ноября 1948 • 68 лет • Скорпион
Семья: сын - Emoto Tasuku // Емото Тасуку, сын - Emoto Tokio // Емото Токио
Поделиться:
 
Актер (132)
1.
Mitsumura Seppo
2.
Kariyazaki
3.
Okumura Kenkichi
4.
5.
6.
Hanamura
7.
Sufaru
8.
Danjo Toranosuke
9.
10.
11.
12.
Togo Masaomi
13.
14.
15.
Chief Cabinet Secretary
16.
Osamu Tamura (Eikichi's father)
17.
Ishihara Soichi
18.
Hayashida Masahiko
19.
Takeda Zenzo
20.
Lawyer
21.
22.
Hoshiya
23.
Murofushi
24.
Ueda Kumaji
25.
Sojiro
26.
Kageura Kaizan
27.
Muneoka Soichiro
28.
29.
Terashima Yoshitaro
30.
31.
Dr. Ichinose
32.
Yanagita Ryuzo
33.
Dokumo
34.
Samejima Hideaki
35.
Yamane Toshiro
36.
Harada Heizo
37.
Katsuya Odajima (ep.6-1)
38.
Nukita Seitaro
39.
Tanaka Shozo
40.
Echizen Norimasa
41.
Ota Daisuke
42.
Chojiro
43.
Yamada Shinichi
44.
Morimoto Shintaro
45.
Shinji Iino (ep.9-11)
46.
Ookuma Shigenobu
47.
48.
client of woman
49.
Arechi
50.
Kaiun
51.
Yokgama Matasuke
52.
man mysterious
53.
Kamada Takeshi
54.
Origuchi Kunio
55.
Morikawa Shojo
56.
Saibancho
57.
Kodaira Masayoshi
58.
Sou Teruhiko
59.
Mitsumasa Yonai
60.
61.
Inoue Masashi
62.
Mystery Man / Ogata Shinsaku
63.
Oiwa Shogo
64.
Tsushima Kyusaku
65.
doctor
66.
Usetake Ninja Choro
67.
Fukami Katsuhiko
68.
Daisuke Takamura ep.5 (guest appearance)
69.
police officer (ep.4)
70.
Akunomiya Dr.
71.
Enokido Kakunoshi
72.
Hukahori Keizukuri
73.
Kaneko Magojiro
74.
Yanagimachi Souichi
75.
Souichi
76.
Kiku
77.
Nakai Michio
78.
Nagai Soan
79.
Hodogaya Yasushi
80.
Mr. Takumi
81.
Togami Masayuki
82.
Morio Hidekazu
83.
Tokumatsu
84.
85.
86.
Doctor
87.
88.
Konoe Sakihisa
89.
Tokumatsu
90.
Doctor at Sasazuka Health Center
91.
92.
Yamazaki
93.
Miyauchi Tokujiro (consultant)
94.
Toyotomi Hideyoshi
95.
96.
97.
Nakayama Kotaro
98.
99.
100.
Sakabe
101.
Grandfather
102.
103.
Tasaki Hidejiro
104.
Katakura Yoshifumi
105.
Kani-Otoko
106.
107.
108.
Mama (of a bar)
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
Takasaki Tamotsu
117.
Tokugawa Munenao
118.
119.
120.
121.
122.
Kawasaki Shinsuke
123.
124.
125.
boss Masoho's
126.
127.
128.
Saeki Director
129.
Akitani Shigekazu
130.
Kuroki
131.
132.

Profession: Actor
Star sign: Scorpio
Blood type: B

Наград еще не получено!
Добавить комментарий
Здесь пока нет комментариев
Нашли ошибку? Сообщите нам об этом.

Отправить сообщение об ошибке

По дате рождения

1901 (16) 1902 (1) 1903 (1) 1905 (1) 1909 (1) 1910 (1) 1912 (1) 1913 (1) 1914 (3) 1915 (4) 1918 (3) 1919 (1) 1920 (3) 1921 (2) 1922 (5) 1923 (10) 1924 (8) 1925 (7) 1926 (10) 1927 (12) 1928 (17) 1929 (16) 1930 (20) 1931 (12) 1932 (20) 1933 (21) 1934 (29) 1935 (26) 1936 (30) 1937 (23) 1938 (18) 1939 (35) 1940 (32) 1941 (42) 1942 (45) 1943 (57) 1944 (51) 1945 (48) 1946 (82) 1947 (87) 1948 (68) 1949 (76) 1950 (79) 1951 (77) 1952 (83) 1953 (58) 1954 (99) 1955 (102) 1956 (113) 1957 (94) 1958 (130) 1959 (133) 1960 (163) 1961 (158) 1962 (202) 1963 (144) 1964 (228) 1965 (208) 1966 (197) 1967 (235) 1968 (250) 1969 (322) 1970 (289) 1971 (291) 1972 (303) 1973 (273) 1974 (301) 1975 (306) 1976 (346) 1977 (333) 1978 (402) 1979 (406) 1980 (438) 1981 (467) 1982 (520) 1983 (463) 1984 (495) 1985 (449) 1986 (437) 1987 (460) 1988 (423) 1989 (377) 1990 (398) 1991 (359) 1992 (342) 1993 (371) 1994 (308) 1995 (277) 1996 (260) 1997 (246) 1998 (172) 1999 (144) 2000 (131) 2001 (79) 2002 (64) 2003 (56) 2004 (60) 2005 (42) 2006 (36) 2007 (36) 2008 (19) 2009 (19) 2010 (15) 2011 (1) 2012 (1) 2013 (131) 2014 (8) 2015 (30) 2016 (30)

По стране

Япония (8183) Южная Корея (6564) Тайвань (885) Китай (1924) Гонконг (1280) Сингапур (65) Тайланд (110) Малайзия (9) Индонезия (17) Вьетнам (13) США (27) Великобритания (6) Сербия (2) Италия (1) Франция (6) Монголия (2) Австралия (5) Канада (3) Филиппины (57)

Лучшие дорамы

Лучшие фильмы

С днем рождения!

В нашей базе