Последние события
В личный кабинет

Новости японского телевидения

Отчет о японских телевизионных рейтингах 30 августа - 2 сентября 2019 года

Отчет о японских телевизионных рейтингах 30 августа - 2 сентября 2019 года

 


===

8/30 - Пятница
Keishichou Zero-gakari Season 4 (TV Tokyo)
Каст: Koizumi Kotaro, Matsushita Yuki, Adachi Yumi, Kinoshita Takayuki и другие
(01) 06.7% - (02) 05.2% - (03) 06.4% - (04) 06.5% - (05) 06.1% - (06) 06.2% - (07) 07.9%


Kore wa Keibi de Ochimasen (NHK)
Каст: Tabe Mikako, Shigeoka Daiki, Ito Sairi, Kiriyama Ren и другие
(01) 06.5% - (02) 05.8% - (03) 07.3% - (04) 05.2% - (05) 06.9% - (06) 06.2%


Nagi no Oitoma (TBS)
Каст: Kuroki Haru, Takahashi Issei, Nakamura Tomoya, Ichikawa Mikako и другие
(01) 10.3% - (02) 09.5% - (03) 09.1% - (04) 09.8% - (05) 08.6% - (06) 10.3% - (07) 10.8%


8/31 - Суббота

Voice (NTV)
Каст: Karasawa Toshiaki, Maki Yoko, Masuda Takahisa, Kimura Yuichi и другие
(01) 12.6% - (02) 08.4% - (03) 10.7% - (04) 09.3% - (05) 11.9% - (06) 11.1% - (07) 10.9%


9/1 - Воскресенье

Noside Game (TBS)
Каст: Oizumi Yo, Matsu Takako, Takahashi Mitsuomi, Maeda Gordon и другие
(01) 13.5% - (02) 11.8% - (03) 10.9% - (04) 10.6% - (05) 11.4% - (06) 13.0% - (07) 09.7% -
(08) 11.3%


Anata no Ban desu (NTV)
Каст: Harada Tomoyo, Tanaka Kei, Nishino Nanase, Kimura Tae и другие
(01) 08.3% - (02) 06.5% - (03) 06.4% - (04) 07.1% - (05) 06.5% - (06) 06.3% - (07) 06.4% -
(08) 06.7% - (09) 08.0% - (10) 07.9% - (11) 09.2% - (12) 09.2% - (13) 10.9% - (14) 09.5% -
(15) 10.2% - (16) 10.2% - (17) 11.0% - (18) 13.0% - (19) 12.3%


Itaden (NHK)
Каст: Abe Sadawo и другие
(01) 15.5% - (02) 12.0% - (03) 13.2% - (04) 11.6% - (05) 10.2% - (06) 09.9% - (07) 09.5% -
(08) 09.3% - (09) 09.7% - (10) 08.7% - (11) 08.7% - (12) 09.3% - (13) 08.5% - (14) 09.6% -
(15) 08.7% - (16) 07.1% - (17) 07.7% - (18) 08.7% - (19) 08.7% - (20) 08.6% - (21) 08.5% -
(22) 06.7% - (23) 06.9% - (24) 07.8% - (25) 08.6% - (26) 07.9% - (27) 07.6% - (28) 07.8% -
(29) 07.8% - (30) 05.9% - (31) 07.2% - (32) 05.0% - (33) 06.6%


9/2 - Понедельник

Kansatsui Asagao (Fuji TV)
Каст: Ueno Juri, Tokito Saburo, Kazama Shunsuke, Shida Mirai и другие
(01) 13.7% - (02) 12.3% - (03) 12.3% - (04) 12.3% - (05) 12.3% - (06) 14.4% - (07) 11.4% -
(08) 10.2%Средние рейтинги дорам (Лето 2019):

12.36% - Kansatsui Asagao (-0.31)
11.71% - Kasouken no Onna Season 19
11.63% - Keiji 7-nin 5
11.53% - Noside Game (-0.03)
10.77% - Sign
10.70% - Voice (+0.03)
10.13% - Gisou Furin
-
09.77% - Nagi no Oitoma (+0.17)
08.77% - Itaden [taiga drama] (-0.07)
08.72% - Anata no Ban desu (+0.20)
08.70% - Heaven?
07.10% - Sagi Deka [NHK]
06.70% - Lupin no Musume
06.18% - Keishichou Zero-gakari Season 4 [TV Tokyo] (+0.25)
06.37% - TWO WEEKS
06.32% - Kore wa Keibi de Ochimasen [NHK] (-0.02)
-
03.62% - Legal Heart [TV Tokyo] (-0.24)
03.48% - Semi Otoko [night drama] (-0.10)
03.24% - Watashi Danna wo Share Shiteta [night drama]
03.01% - Kamen Dousoukai [night drama]
02.82% - Sorezore no Dangai [night drama] (-0.11)
02.28% - Beshari Kurashi [night drama] (+0.04)
01.59% - I TURN [TV Tokyo, night drama] (+0.06)

 

Комментарии (0)

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
НаверхНаверх
закрыть