Последние события
В личный кабинет
Всего актеров: 159

Ачива Сатоми / Achiwa Satomi / 阿知波悟美

Mochizuki Midori (ep3) Mochizuki Midori (ep3)

Овада Шинья / Owada Shinya / 大和田伸也

Onuki Zenzo (ep4,11) Onuki Zenzo (ep4,11)

Токуй Юу / Tokui Yuu / 徳井優

Yamada (ep4) Yamada (ep4)

Емори Тору / Emori Toru / 江守徹

Togashi Itsuo (ep5) Togashi Itsuo (ep5)

Цуда Канджи / Tsuda Kanji / 津田寛治

Tatsumi Shiro (ep5) Tatsumi Shiro (ep5)

Харуки Мисаё / Haruki Misayo / 春木みさよ

Yoshioka Megumi (ep5) Yoshioka Megumi (ep5)

Тода Масахиро / Toda Masahiro / 戸田昌宏

Mukai Yoshitaka (ep5) Mukai Yoshitaka (ep5)

Сузуки Казума / Suzuki Kazuma / 鈴木一真

Kanbayashi Akira (ep6) Kanbayashi Akira (ep6)

Ямая Хацуо / Yamaya Hatsuo / 山谷初男

Tanoshita Kyusaku (ep7) Tanoshita Kyusaku (ep7)

Минагава Сарутоки / Minagawa Sarutoki / 皆川猿時

Tokumatsu Taihei (ep7) Tokumatsu Taihei (ep7)

Шишидо Мивако / Shishido Miwako / 宍戸美和公

Tokumatsu Kiyoe (ep7) Tokumatsu Kiyoe (ep7)

Суга Томио / Suga Tomio / 菅登未男

Tokumatsu Kahei (ep7) Tokumatsu Kahei (ep7)

Едамото Мое / Edamoto Moe / 枝元萌

Taihei’s wife (ep7) Taihei’s wife (ep7)

Озава Маджу / Ozawa Maju / 小沢真珠

Yasunaga Rumiko (ep8) Yasunaga Rumiko (ep8)
НаверхНаверх
закрыть